Profesjonelle juridiske oversettelser

24/7 Human Support icon

Døgnåpen support


1 Year Guarantee icon

1-års garanti


95,000 Business Customers icon

95 000 bedriftskunder

Oversett nå
Kontakt oss

Bruk toppmenyen for å få et umiddelbart pristilbud på en juridisk oversettelse.

Juridisk oversetting omfatter oversetting av juridiske dokumenter, terminologi og konsepter knyttet til jus. Dette er et svært spesialisert og krevende område innen oversettelse, og krever spesialiserte oversettere. Juridiske oversettere må være godt kjent med juridiske begreper på to språk og forstå disse godt nok til å sikre at de juridiske oversettelsene de produserer er 100 % nøyaktige.

Juridiske oversettere må evne å gjengi informasjonen i kildedokumentet helt nøyaktig, uten å skape rom for tvetydigheter. Dette krever profesionelle oversettelsesleverandører som er spesialiserte og erfarne i fagfeltet juridiske oversettelser.

En av de mest etterspurte typene juridisk oversettelse er testamentoversettelser. Det er langt fra uvanlig å opprette testamentet på et språk som ens barn, barnebarn eller andre arvinger ikke forstår. Globalisering og stadige teknologiske fremskritt har gjort verden til et mindre sted, og å flytte utenlands er ikke lenger den tunge beslutningen det en gang var. Derfor kan ulike generasjoner i samme familie ende opp med å snakke forskjellige språk.

Oversatte testamenter må være 100 % nøyaktige og bør utføres av profesjonelle oversettere med erfaring på området. Det samme gjelder andre typer juridiske oversettelser.

Det kreves også ofte juridiske oversettelser som en del av en rettssak. I dette fagområdet er profesjonelle oversettelser avgjørende, fra oversettelser av vitneutsagn til oversettelser av kontrakter og andre juridiske avtaler.

Oversettelser av forsikringsdokumenter er et annet viktig område innen juridisk oversettelse, et område der det igjen kreves fullstendig nøyaktighet. Forsikringsdokumenter inneholder som regel en rekke tekniske uttrykk, og derfor er det så absolutt en god idé å bruke en profesjonell juridisk oversetter som har erfaring med oversettelse av denne typen dokumenter.

En annen type juridisk oversettelse er oversettelser av eiendomsdokumenter. Enten du skal kjøpe hus i utlandet eller prøver å sortere papirene fra en utenlandsk eiendom du arvet fra en slektning, kan det være en frustrerende oppgave hvis du ikke behersker det lokale språket. Med en profesjonell oversettelse blir prosessen smertefri, og du vil få full kontroll på hva som står i eiendomsdokumentene dine.

Tomedes tilbyr juridiske oversettelser utført av høyt kvalifiserte og erfarne profesjonelle oversettere innen et stort utvalg språkpar. Vårt store team med juridiske oversettere gjør at vi kan tilby oversettelse av dokumenter mellom nesten alle språkpar, til kunder hvor som helst i verden.

Vi jobber innen en rekke juridiske oversettelsesområder, blant annet:

 • Oversettelse av kontrakter
 • Oversettelse av stevninger
 • Oversettelse av patent- og varemerkesøknader
 • Oversettelse av skjøter
 • Oversettelse av rettsprosesser
 • Oversettelse av immigrasjonsdokumenter
 • Oversettelse av vitneutsagn / edsvorne forklaringer
 • Oversettelse av juridiske sertifiseringer
 • Oversettelse av juridiske ansvarsfraskrivelser
 • Oversettelse av juridisk markedsføring
 • Oversettelse av testamenter
 • Oversettelse av selskapsvedtekter
 • Oversettelse av kreditiver
 • Oversettelse av egenerklæringer
 • Oversettelse av voldgiftsdokumenter
 •  Oversettelse av fortrolighetsavtaler
 • Oversettelse av korrespondanse
 • Oversettelse av utenlandske juridiske tekster
 • Oversettelse av statlige rapporter og rettsavgjørelsesrapporter
 • Oversettelse av tillatelser

Vi vet hvor viktig konfidensialitet er når det gjelder jurdiske oversettelser. Derfor behandler vi alle slike dokumenter med høyest mulig sikkerhetsnivå. Vår unike forretningsprosess lar oss finne den best egnede oversetteren, eller det best egnede oversetterteamet, for hvert juridiske oversettelsesprosjekt.

Bruk toppmenyen for å få et umiddelbart pristilbud på en juridisk oversettelse.

Tomedes står klar til å håndtere alle dine behov for juridiske oversettelser. Bruk vårt nettsted for å få et pristilbud umiddelbart, eller kontakt oss for ytterligere informasjon.

© Copyright 2007 - 2024 TOMEDES. Alle rettigheter forbeholdt