Sertifisert oversettelse

24/7 Human Support icon

Døgnåpen support


1 Year Guarantee icon

1-års garanti


95,000 Business Customers icon

95 000 bedriftskunder

Oversett nå
Kontakt oss

VI TILBYR SERTIFISERTE OVERSETTELSER

Tomedes tilbyr sertifiserte oversettelser i alle mulige språkkombinasjoner og garanterer ikke bare at du får en oversettelse av høy kvalitet, men også at dine oversettelsesbehov blir møtt.

En sertifisert, eller autorisert, oversettelser er et bevis på at en oversettelse er korrekt og tilsvarer originaldokumentet. Slike oversettelser kan for eksempel kreves av offentlige etater, forsikringsselskaper, advokater og lignende, i situasjoner der det kreves bevis på at det eneste som skiller oversettelsen fra originaldokumentet er språket.

Det finnes ingen globalisert sertifiseringsprosess, så hva som utgjør sertifiserte oversettelser varierer fra språk til språk. Slike oversettelser skal likevel alltid utføres av profesjonelle oversettere som oppfyller de krav som stilles av de respektive lands relevante myndigheter.

For sertifiserte oversettelser til og fra norsk utføres oppdraget av en autorisert translatør, som garanterer oversettelsens riktighet ved å stemple og signere dokumentet. Autorisert translatør er en beskyttet yrkestittel. En oversettelse anses først som sertifisert når en autorisert translatør har stemplet og signert dokumentet.

I andre tilfeller kan det legges et oversettelsesbevis ved dokumentet. Dette kan være nødvendig i ulike situasjoner der det ikke er tilstrekkelig med bare selve oversettelsen. Kunden kan be om slike bevis for alle slags oversettelser, enten det dreier seg om en vielsesattest, karakterer fra videregående skole eller juridiske dokumenter. Oversettelsesbeviset garanterer at oversettelsen er en korrekt kopi av originaldokumentet og kan presenteres som bevis på dette til interesserte parter.

Tomedes får ofte spørsmål om sertifiserte oversettelser. Det kan for eksempel være i forbindelse med flytting til og/eller anskaffelse av eiendom i et annet land. I slike tilfeller er det nesten alltid nødvendig med en sertifisert oversettelse. Andre dokumenter som ofte må godkjennes av en autorisert translatør er finansdokumenter, ansettelsesavtaler, adopsjonspapirer og juridiske dokumenter, for eksempel vitnesbyrd, skjøter og dommer. 

De oftest stilte spørsmålene når det gjelder sertifiserte oversettelser omhandler dokumenter som fødsels- og vielsesattester, som kreves for eksempel når det skal søkes om personnummer for norske barn født i utlandet.

Uansett hvilken type sertifisert oversettelse du trenger, vil Tomedes gi deg en nøyaktig oversettelse av høy kvalitet, enten med stempel og underskrift av en autorisert oversetter eller sammen med et oversettelsesbevis som garanterer dokumentenes riktighet. Alt du trenger å gjøre er å kontakte Tomedes for å diskutere dine oversettelsesbehov og si fra om at du ønsker oversettelsesbevis. Vi er her for å hjelpe deg med alle dine oversettelsesbehov.

© Copyright 2007 - 2024 TOMEDES. Alle rettigheter forbeholdt